Marisqueras

Galicia, agosto de 2002.
Duración: 3,57 m.